دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محکومیت زنان حقوق‌طلب، ۱۳۲۸ ق

محکومیت زنان حقوق‌طلب، ۱۳۲۸ ق

شانزده نفر از زن‌های حقوق‌طلب به واسطه شکستن پنجره‌های عمارات دولتی محکوم به یک یا دو ماه حبس شده‌اند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۸ ذی‌القعده ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها ایران نو -- درباره زنان سایر کشورها
  • متعلق به مجموعه ایران نو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 15158G25
  •