دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اولین زن ناخدا، ۱۳۲۷ ق

اولین زن ناخدا، ۱۳۲۷ ق

نوشته روزنامه فیگارو در پاریس درباره شرکت زنان در کشتی‌رانی و معرفی مادام توماس فوت آمریکایی به عنوان اولین ناخدای زن

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۴ ذی‌الحجه ۱۳۲۷ ق
  • مجموعه ها ایران نو -- درباره زنان سایر کشورها
  • متعلق به مجموعه ایران نو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 15158G15
  •