دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اعتراض به ربوده شدن همسر، ۱۳۲۹ ق

اعتراض به ربوده شدن همسر، ۱۳۲۹ ق

پانوس ابن سلیمان کلدانی از تبریز ادعا می‌کند که مسیو گسینه بلژیکی، رئیس گمرکات آذربایجان، همسر او را ربوده و همخوابه خود قرار داده است.

نمای تفصیلی