دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آگهی استخدام معلم زن، ۱۳۲۸ ق

آگهی استخدام معلم زن، ۱۳۲۸ ق

در عشق‌آباد، معلم زنی که بتواند دروس دوره ابتدائی و فارسی را با اصول جدید تدریس کند لازم است.

نمای تفصیلی