دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تصادف ام‌السلمه با دوچرخه، ۱۳۲۸ ق

تصادف ام‌السلمه با دوچرخه، ۱۳۲۸ ق

او را در حالی که انگشت‌هایش مجروح شده به مطب نظمیه آورده‌اند.

نمای تفصیلی