دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اعانه به دولت، ۱۳۲۸ ق

اعانه به دولت، ۱۳۲۸ ق

نوشته عصمت، درباره جلسه‌ای با حضور مدیران و شاگردان مدارس دختران و قرائت لایحه‌ای در خصوص اعانه و همراهی با دولت برای امورات خیریه و تشکیل ادارات و تجهیز قشون؛ همراه با صورت اسامی اعانه‌دهندگان

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها ایران نو -- اخبار مدارس دخترانه
  • متعلق به مجموعه ایران نو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 15158E50
  •