دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آمار مدارس، ۱۳۲۹ ق

آمار مدارس، ۱۳۲۹ ق

آمار وزارت معارف از مدارس و دانش آموزان تهران و اطراف آن و رشد مدارس دختران

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲ رجب ۱۳۲۹ ق
  • مجموعه ها ایران نو -- اخبار مدارس دخترانه
  • متعلق به مجموعه ایران نو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 15158E47
  •