دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جشن فارغ‌التحصیلی مدرسه آمریکایی دختران، ۱۳۲۹ ق

جشن فارغ‌التحصیلی مدرسه آمریکایی دختران، ۱۳۲۹ ق

دختران فارغ‌التحصیل و خطابه‌های آن‌ها: املی‌ خانم نورالله، امینیا خانم ملکیان، مریم خانم شاه میريان، وارتوحی خانم ابراهیمیان، و بدرالدجی خانم امام‌الحکماء

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۵ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹ ق
  • مجموعه ها ایران نو -- اخبار مدارس دخترانه
  • متعلق به مجموعه ایران نو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 15158E43
  •