دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تأسیس مدرسه عصمتیه فرهنگ، ۱۳۲۷ ق

تأسیس مدرسه عصمتیه فرهنگ، ۱۳۲۷ ق

اعلان بصیرالحکماء درباره تأسیس این مدرسه از سوی هیأت مؤسسه مدرسه فرهنگ

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۶ ذی‌الحجه ۱۳۲۷ ق
  • مجموعه ها ایران نو -- اخبار مدارس دخترانه
  • متعلق به مجموعه ایران نو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 15158E15
  •