دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خطابه در مدرسه ام المدارس، ۱۳۲۸ ق

خطابه در مدرسه ام المدارس، ۱۳۲۸ ق

در جلسه امتحان؛ درباره نسبتهای ناروایی که به گردانندگان مدارس دخترانه داده می‌شود؛ و مجالس هفتگی در مورد فواید لباس‌های وطنی و دوری از زینت‌آلات خارجی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲ جمادی‌الثانی ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها ایران نو -- خطابه‌های مدارس دخترانه
  • متعلق به مجموعه ایران نو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 15158D8
  •