دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خطابه زهرا از مدرسه شاه‌آباد، ۱۳۲۸ ق

خطابه زهرا از مدرسه شاه‌آباد، ۱۳۲۸ ق

زهرا، دختر فرخ‌ خان، درباره لزوم کمک و اعانه زنان به دولت نوشته است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۴ صفر ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها ایران نو -- خطابه‌های مدارس دخترانه
  • متعلق به مجموعه ایران نو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 15158D6
  •