دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خطابه در مدرسه مخدرات، ۱۳۲۷ ق

خطابه در مدرسه مخدرات، ۱۳۲۷ ق

لایحه‌ نیم تاج خانم، دختر منتظم‌الحکماء

نمای تفصیلی

  • آفریننده نیم تاج خانم (دختر منتظم الحکماء)
  • تاریخ ۶ ذی‌الحجه ۱۳۲۷ ق
  • مجموعه ها ایران نو -- خطابه‌های مدارس دخترانه
  • متعلق به مجموعه ایران نو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 15158D4
  •