دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خطابه‌های بدرالدجی خانم،‌ ۱۳۲۹ ق

خطابه‌های بدرالدجی خانم،‌ ۱۳۲۹ ق

از نطقهای فارغ‌التحصیلان مدرسۀ اناث آمریکایی؛ خطابۀ بدرالدجی خانم، [دختر] امام‌الحکما، راجع به حفظ سلامت عمومی و خصوصی که در دو شماره چاپ شده است

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲ رجب ۱۳۲۹ ق تا ۵ رجب ۱۳۲۹ ق
  • مجموعه ها ایران نو -- خطابه‌های مدارس دخترانه
  • متعلق به مجموعه ایران نو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 15158D10
  •