دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه بدرالملوک، ۱۳۲۷ ق

نامه بدرالملوک، ۱۳۲۷ ق

بدرالملوک در لزوم دادن اعانه برای حفظ وطن نوشته و النگوی الماس خود را تقدیم کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۲ شعبان ۱۳۲۷ ق
  • مجموعه ها ایران نو -- مقاله‌های زنان
  • متعلق به مجموعه ایران نو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 15158B2
  •