دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آلجای افشار سوباتایلو

آلجای افشار سوباتایلو

از راست: آلجای افشار سوباتایلو (دختر ملک سلطان خانم و جمشید مجدالسلطنه افشار سوباتایلو)، و ناشناخته

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۹ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن مؤیدی
  • متعلق به مجموعه یاسمن مؤیدی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15154A44
  •