دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قدسیه اشرف

قدسیه اشرف

قدسیه اشرف یا قدسیه مریم اشرف

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۲۸ یا ۱۳۳۰ ق
 • یادداشت ها

  نوشته زیر عکس (به انگلیسی): «اسم و امضا ناخوانا، ۱۹۱۱»

 • مجموعه ها آرشیو ملی بهائی
 • متعلق به آرشیو ملی بهائی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۱ شهريور ۱۴۰۰ ش
 • شماره سند 14133B5
 •