دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

لیلیان کاپس

لیلیان کاپس

عکس لیلیان کاپس، نوشته پشت عکس: «خانم کاپس»

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۰ × ۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها آرشیو ملی بهائی
  • متعلق به آرشیو ملی بهائی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 14133B47
  •