دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دانش‌آموزان مدرسه دخترانه تربیت

دانش‌آموزان مدرسه دخترانه تربیت

ردیف جلو، از راست: عذرا خانم، طایره (نوه طایره خانم)، حوری خانم، شوکت خانم، ضیائیه خانم، و عفت خانم؛ ردیف دوم، از راست: رضوانیه خانم، ناشناخته، فرخ لقا خانم، و توران خانم؛ ردیف سوم، از راست: زهرا خانم، قدسیه خانم، رضوان خانم، فخری سلطان خانم، بهجت خانم، و اشرف سادات خانم؛ ردیف چهارم، از راست: ملیحه خانم، سابتا [؟] خانم، سه نفر بعدی ناشناخته، نفر ششم و هفتم: محترم خانم و عهدیه خانم؛ یکی از افراد ناشناخته منیره خانم است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  نوشته پشت عکس اول (به انگلیسی): «X طایره نوه طایره خانم، دانش آموزان کلاس آمادگی خانم لوییس ویت[؛] شهناز خانم»؛ نوشته پشت عکس دوم (به انگلیسی): «X توران خانم[؛] کلاس اول[؛] دانش آموز خانم نایان ردفیلد[؛] عکس گویای چهره او نمی باشد، مریض بود ولی مشتاق بود که عکسش گرفته شود»

  اطلاعات تکمیلی از آرشیو ملی بهائیان (به انگلیسی): «عکس گروهی دانش آموزان، مدرسه دخترانه تربیت، تهران، بدون تاریخ: ردیف جلو، از چپ به راست: عفت خانم، کلاس آمادگی (بهائیان اگستا، کارولینای جنوبی)، ضیائیه خانم، کلاس آمادگی (آقای ال. سی. ایوئس)، شوکت خانم، کلاس اول (بهائیان پورتلند، اورگان)، حوری خانم، کلاس آمادگی (خانم جی. دابلیو، لاتیمر)، طایره، نوه طایره خانم (لوئیس ویت)، عذرا خانم، کلاس آمادگی (آقا و خانم جی. اچ. هنن)؛ ردیف دوم (با یک عکس). از چپ به راست: توران خانم، کلاس اول (دوشیزه نایان ردفیلد)، فرخ لقا خانم، کلاس دوم (خانم ارل پلت)، ناشناخته، رضوانیه خانم، کلاس آمادگی (بهائیان سنت لوئیس)؛ ردیف سوم، از چپ به راست: اشرف سادات خانم، کلاس دوم (دوشیزه اچ. دابلیو مک کاچن)، بهجت خانم، کلاس دوم (دوشیزه جی. پی. ادیسون)، فخری سلطان خانم، کلاس سوم (دوشیزه گین ردفیلد)، رضوان خانم، کلاس اول (بهائیان سیاتل)، قدسیه خانم، کلاس اول (خانم جولیت دی، شرمن)، زهرا خانم، کلاس سوم (آقای ال. سی. ایوئس)؛ ردیف چهارم (ردیف پشت)، از چپ به راست: عهدیه خانم، فارغ التحصیل ۱۹۱۹ (خانم دوروتی هور/ دوشیزه نایان ردفیلد) نحترم [محترم؟] خانم، کلاس پنجم (خانم ال. پی. پرون)، ناشناخته، ناشناخته، ناشناخته، سابتا [؟] خانم، کلاس پنجم (خانم اچ. جی. گودال)، ملیحه خانم، کلاس چهارم (خانم تی. سی. رس-ری)؛ یکی از افراد ناشناخته منیره خانم است، قزوین، کلاس دوم (دوشیزه اما ولنتاین) اما عکس او با علامت x مشخص نشده و نمی دانیم کدامشان است.»

 • مجموعه ها آرشیو ملی بهائی
 • متعلق به آرشیو ملی بهائی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۱ شهريور ۱۴۰۰ ش
 • شماره سند 14133B43
 •