دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

دختران مدرسه ابتدایی تربیت؛ دختر در لباس سیاه، دختر رضا شاه است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  نوشته پشت عکس (به انگلیسی): «بخش ابتدایی مدرسه تربیت[،] دختر کوچک در لباس سیاه دختر رضا شاه است. چاپ نشود[.] اس. آی. مودی»

 • مجموعه ها آرشیو ملی بهائی
 • متعلق به آرشیو ملی بهائی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۱ شهريور ۱۴۰۰ ش
 • شماره سند 14133B40
 •