دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

کلاس دختران بهایی قزوین

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  زیرنویس عکس (به انگلیسی): «کلاس دختران بهایی رشت، پرشیا[؛] گروه کودکان رشت»؛ طبق نوشته داخل عکس مکان قزوین است و نه رشت.

 • مجموعه ها آرشیو ملی بهائی
 • متعلق به آرشیو ملی بهائی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ ش
 • شماره سند 14133B36
 •