دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

گروهی از زنان و مردان بهایی ایرانی و آمریکایی (شامل سارا کلاک، الیزابت استوارت، سوزان مودی، و لیلیان کپز)؛ در خانه بهمن میرزا شیدانی

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۳۶ یا ۱۳۳۷ ق
 • یادداشت ها

  نوشته پشت عکس (به انگلیسی): «عکس در خانه بهمن میرزا شیدانی، در ۱۵ نوامبر ۱۹۱۸، به هنگام پذیرایی از هیئت آمریکایی گرفته شده است. اهمیت تاریخی عکس آنست که برای اولین بار گروه زن و مرد بهایی ایرانی با هم در عکس هستند و اجازه چاپ داده اند. ای. اچ. استوارت»

 • مجموعه ها آرشیو ملی بهائی
 • متعلق به آرشیو ملی بهائی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۱ شهريور ۱۴۰۰ ش
 • شماره سند 14133B21
 •