دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ترجمه آگهی فوت سوزان مودی در روزنامه اطلاعات، ۱۳۵۳ ق

ترجمه آگهی فوت سوزان مودی در روزنامه اطلاعات، ۱۳۵۳ ق

آگهی وفات سوزان مودی در روزنامه اطلاعات و صحبت از کارها و خدماتش در طول بیست و یک سال اقامت در ایران از جمله تأسیس بیمارستان صحت، مدرسه تربیت، و مهدکودک

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۸ رجب ۱۳۵۳ ق
  • مجموعه ها آرشیو ملی بهائی
  • متعلق به آرشیو ملی بهائی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 14133A56
  •