دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه از سوزان مودی به خانم پلت، ۱۳۵۰ ق

نامه از سوزان مودی به خانم پلت، ۱۳۵۰ ق

نامه سوزان مودی به خانم اورل پلت در مورد نامه‌های دریافتی از او و دیگران، درخواست پول برای هزینه‌های مدرسه، و سفر خانم پلت به شرق

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۰ صفر ۱۳۵۰ ق
  • مجموعه ها آرشیو ملی بهائی
  • متعلق به آرشیو ملی بهائی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ فروردين ۱۴۰۲ ش
  • شماره سند 14133A49
  •