دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رسید دریافت پول، ۱۳۴۰ ق

رسید دریافت پول، ۱۳۴۰ ق

رسید دریافت پول از مجمع بهائیان لس آنجلس از سوی سوزان مودی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۸ صفر ۱۳۴۰ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها آرشیو ملی بهائی
  • متعلق به آرشیو ملی بهائی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 14133A39
  •