دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه سارا کلاک به خانم پلت

نامه سارا کلاک به خانم پلت

شامل دریافت بسته کارت پستال از طرف مخاطب یک هفته پیش و چگونگی استفاده از آنها، گذراندن روز شکرگزاری و کریسمس در منزل کالدول، و صحبت درباره هوا

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها آرشیو ملی بهائی
  • متعلق به آرشیو ملی بهائی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 14133A29
  •