دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه شهربانو و کربلایی محمد، ۱۳۲۳ ق

نکاح نامه شهربانو و کربلایی محمد، ۱۳۲۳ ق

نکاح نامه شهربانو، دختر ملا محمد عرب، و کربلایی محمد، پسر میر عبدالله عرب، با مهریه سی تومان بر ذمه ناکح.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲ رجب ۱۳۲۳ ق
  • مجموعه ها آستان قدس
  • متعلق به مجموعه آستان قدس
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14126A98
  •