دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه زبیده و جعفر قلی، ۱۲۸۵ ق

نکاح نامه زبیده و جعفر قلی، ۱۲۸۵ ق

نکاح نامه زبیده، دختر داروغه محمد علی، و جعفر قلی، پسر حسین ساکن ده نو، با مهریه ای بدین قرار: پنج من مس به وزن تبریز، فرش یک اتاق از قالی و نمد، [ناخوانا] عروانه [ناخوانا]، گوسفند [ناخوانا] بلانتاج، دو دست رخت خریدنی اعلا و وسط، یک باب خانه میاه، نقره آلات ساخته، طلای احمر [ناخوانا]، اراضی محوطه طاهی واقع در [ناخوانا].

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۳ رمضان ۱۲۸۵ ق
  • مجموعه ها آستان قدس
  • متعلق به مجموعه آستان قدس
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۵ دى ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14126A76
  •