دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه کوکب سلطان و ملا غلامحسین، ۱۳۵۰ ق

نکاح نامه کوکب سلطان و ملا غلامحسین، ۱۳۵۰ ق

نکاح نامه کوکب سلطان، دختر حبیب، و ملا غلامحسین، پسر ملا نظرعلی، با مهریه ای بدین قرار: شش من زمین از کرمکشت کازر، ده من اراضی زراعتی واقع در کازر علی آباد، پنج من مس ساخته بوزن محل معادل هفت تومان، ده من فرش از گلیم و نمد معادل ده تومان، دو دست رخوت خریدنی به قیمت شش تومان، یک دست رختخواب معادل پنج تومان، پنجاه تومان بر ذمه ناکح، دو دانگ از منزل موروثی. ضمن عقد ناکح به منکوحه وکالت داد که چنانچه ظرف مدت پنجاه سال به مدت سه سال بواسطه سفر یا غیبت از خانه ماهی پانزده قران نفقه به زوجه نرساند اجازه دارد به توکیل غیر، خود را مطلقه نماید. مادر و خواهر غلامحسین اذعان داشتند که تمام املاک ذکر شده و مهر شده، متعلق به غلامحسین می باشد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۶ شعبان ۱۳۵۰ ق
  • مجموعه ها آستان قدس
  • متعلق به مجموعه آستان قدس
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۵ دى ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14126A72
  •