دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه مینا بیگم و مشهدی عبدالله، ۱۲۷۱ ق

نکاح نامه مینا بیگم و مشهدی عبدالله، ۱۲۷۱ ق

نکاح نامه مینا بیگم، دختر ابوالحسن، و مشهدی عبدالله، پسر استاد آقا بابا، با مهریه شصت تومان مشتمل بر: پنجاه تومان منات چهار مثقال و نیمی، رختخواب دست به بهای چهار تومان، آفتابه و لگن به قیمت دو تومان، مجمعی جفت به قیمت سه تومان، پیه سوز به قیمت یک تومان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۷ جمادی‌الثانی ۱۲۷۱ ق
  • مجموعه ها آستان قدس
  • متعلق به مجموعه آستان قدس
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۵ دى ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14126A66
  •