دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه فاطمه بیگم و میرزا محمد حسین مستوفی هراتی، ۱۳۰۶ ق

نکاح نامه فاطمه بیگم و میرزا محمد حسین مستوفی هراتی، ۱۳۰۶ ق

نکاح نامه فاطمه بیگم، دختر آقا میرزا جان مستوفی، و میرزا محمد حسین مستوفی هراتی، پسر میرزا محمد هراتی، با مهریه سیصد تومان: طلا و جواهرات صد تومان، فرش و رختخواب و مسینه آلات صد تومان، کلام الله مجید پنجاه تومان، پنجاه تومان یک نفر جاریه حبشی. صیغه عقد بین وکیل طرفین جاری شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۷ جمادی‌الثانی ۱۳۰۶ ق
  • مجموعه ها آستان قدس
  • متعلق به مجموعه آستان قدس
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۴ دى ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14126A54
  •