دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وکالت‌نامه طلاق، ۱۱۹۸ ق

وکالت‌نامه طلاق، ۱۱۹۸ ق

گزیده متن (ویرایش شده): میرعلی الباقی (فرزند میرعلی عسگر جندقی) آخوند محسن، مطلق دارالعباده یزد، را وکیل و نایب شرعی خود قرار داد تا همسرش خیرالنساء بیگم (دختر میرزا سید محمود) را طلاق دهد و تمام مهرش را در عوض طلاق به همسر خود ببخشد. همچنین حاضر شد علیا صفت خیرالنساء خانم زوجه مشارالیه و وکیل مأذون در توکیل غیر نموده [ناخوانا] دوم شعبان ۱۱۹۸ ق.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲ شعبان ۱۱۹۸ ق
  • مجموعه ها آستان قدس
  • متعلق به مجموعه آستان قدس
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۴ دى ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ فروردين ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14126A24
  •