دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه مریم خانم و آقا محمد رضا، ۱۲۴۱ ق

نکاح نامه مریم خانم و آقا محمد رضا، ۱۲۴۱ ق

نکاح نامه مریم خانم، دختر آقا زین العابدین (پسر حاجی ملا رحیم گرمسیری)، و محمد رضا، پسر آقا رمضان. مهر به مبلغ سی تومان عندالمطالبه. هفتم ذی القعده ۱۲۴۱ ق.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۷ ذی‌القعده ۱۲۴۱ ق
  • مجموعه ها آستان قدس
  • متعلق به مجموعه آستان قدس
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۳ دى ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14126A20
  •