دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مستمری پرستاران و خدمتگذاران دارالشفاء مبارکه، ربیع الثانی ۱۳۲۸ ق

مستمری پرستاران و خدمتگذاران دارالشفاء مبارکه، ربیع الثانی ۱۳۲۸ ق

الواصل، به توسط اولیای آستانه از بابت مواجب نقدی شهر ربیع الاول ۱۳۲۸ ق، اقل خدمتگزاران پرستاران دارالشفاء مبارکه سرکار فیض آثار از قرار ذیل است: بیست و نه تومان و هشت هزار دینار: دوازده تومان و پنج هزار و هفتصد دینار، پرستارهای ذکور شش نفر (کربلایی محمدعلی پرستار دو تومان؛ حاجی محمد پرستار دو تومان و پانصد و شصت دینار؛ سید حسین پرستار دو تومان؛ کربلایی میرزای پرستار دو تومان؛ علی اکبر ترک دو تومان؛ میرعلی تبریزی پرستار دو تومان و دو هزار دینار)؛ شش تومان و هشت هزار و پانصد دینار سرایدار و اطاقدارها (قربانعلی سرایدار دو تومان؛ کربلایی کرم اتاقدار دو تومان؛ جلال دربان پانصد و بیست دینار؛ مشهدی [ناخوانا] دربان دو تومان؛ محمد حسین سلمانی پنج هزار دینار؛ طباخ سه تومان؛ علی اکبر ایاقچی یک تومان)؛ پرستاران اناث چهار نفر (کربلایی فاطمه یک تومان و پنج هزار دینار؛ کربلایی زهرا یک تومان و پنج هزار دینار؛ حجی بی بی یک تومان و پنج هزار دینار؛ بی بی کوچک، یک تومان و پنج هزار دینار).

نمای تفصیلی

  • تاریخ ربیع‌الثانی ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها آستان قدس
  • متعلق به مجموعه آستان قدس
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۸ دى ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14126A125
  •