دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مستمری مروارید بیگم، ۱۳۰۵ ق

مستمری مروارید بیگم، ۱۳۰۵ ق

الواصل، به توسط عالیجناب خیرالحاج حاجی ملامحمدعلی، تحویلدار آستانه مبارکه، از بابت مستمری ماهانه مروارید بیگم، دختر مرحوم آقا سید تقی، از بابت ماه ریبع الثانی سنه ۱۳۰۵ ق؛ نان مقرراً پانزده من.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ربیع‌الثانی ۱۳۰۴ ق
  • مجموعه ها آستان قدس
  • متعلق به مجموعه آستان قدس
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۸ دى ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۴ فروردين ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14126A108
  •