دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح‌ نامه رفعت خانم شیرازی و عبدالحسین دشتستانی، ۱۳۴۹ ق

نکاح‌ نامه رفعت خانم شیرازی و عبدالحسین دشتستانی، ۱۳۴۹ ق

نکاح‌ نامه رفعت خان [م]، دختر حجت الاسلام آقا شیخ محمد کاظم شیرازی، و آقا سید حجت الاسلام عبدالحسین دشتستانی، فرزند حاجی سید مرتضی دشتستانی. صداق به مبلغ یکصد و پنجاه لیره عثمانی که از این مبلغ پنجاه لیره تسلیم شده و باقی بر ذمه زوج است. چند نوشته با امضای رفعت شیرازی در حاشیه سند مبنی بر دریافت بخش‌هایی از بقیه مهریه در تاریخ های متفاوت موجود است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۲۶ ذی‌الحجه ۱۳۴۹ ق
 • یادداشت ها

  تصاویر این سند از طرف صاحب مجموعه در اختیار ما قرار داده شده است.

 • مجموعه ها هما هودفر
 • متعلق به مجموعه هما هودفر
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۴ مهر ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 14123A1
 •