دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرنگیس رستمی و خانواده اش

فرنگیس رستمی و خانواده اش

از راست به چپ: فرنگیس رستمی، دخترش کتایون بامسیان، و همسرش مهربان بامسیان

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۱۷
  • مجموعه ها کتایون و پروین بامسیان
  • متعلق به کتایون و پروین بامسیان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ آذر ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ فروردين ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1399A13
  •