دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جعبه سیگار

جعبه سیگار

متعلق به عذرا خانم، مادر ضیاء نجم آبادی

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۷.۵ × ۱۰ × ۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها کاوه نجم آبادی
  • متعلق به مجموعه کاوه نجم آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۷ آبان ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1391A31
  •