دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه شیخ محمد حسن، ۱۳۳۳ ق

عریضه شیخ محمد حسن، ۱۳۳۳ ق

عریضه شیخ محمد حسن، نماینده گروس، به مجلس درباره تعدیات وغارت و قتل مردم و نوامیس توسط سالارالدوله و اشرار عشایر در زمان تعطیلی مجلس از جمله میرزا نام، پسر بهرام خلیفه گلباغی، با کسان خود به دهکده چشمه کاظم حمله کرده و عمارت پدرش را که گروهی از زنان و افراد ضعیف در آنجا پناه گرفته بودند آتش زده و به زنان هتک حرمت کرده است. پس از تظلم خواهی از مقامات عالیه، سردار محی میرزا نام را دستگیر و به کردستان برده و مجازات او را منوط به تشکیل عدلیه قرار دادند، پس از تشکیل عدلیه نه تنها مجازات نشده بلکه آزاد شده و مشغول غارت است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۸ ربیع‌الاول ۱۳۳۳ ق
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 13118F17
  •