دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جلسه در مسجد طوبی خانم

جلسه در مسجد طوبی خانم

کاغذی از حکومت کردستان به وزارت خارجه درباره تشکیل جلسه ای که قرار است در مسجد طوبی خانم برگزار گردد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118C9
  •