دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شکایت از حمیده خانم، ۱۳۳۹ ق

شکایت از حمیده خانم، ۱۳۳۹ ق

کاغذ وزارت خارجه اداره عثمانی به حکومت کردستان درباره شکایت اعتضاد دیوان، کارگزار کردستان، از حمیده خانم راجع به املاک شخصی‌اش و درخواست رسیدگی به این مسئله.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۵ محرم ۱۳۳۹ ق
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118C8
  •