دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پاسخ به گزارشی در مورد اعمال زنان ایرانی در بین النهرین

پاسخ به گزارشی در مورد اعمال زنان ایرانی در بین النهرین

کارگزاری کرمانشاه در پاسخ به درخواست وزارت خارجه مبنی بر جلوگیری از خروج زنان ایرانی و افراد مجهول الهویه به عتبات به دلیل اعمال شنیع برخی از این زنان توضیحاتی داده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۵ رجب ۱۳۳۹ ق
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118C11
  •