دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ورود خانمی فرانسوی به ایران، ۱۳۲۵ ق

ورود خانمی فرانسوی به ایران، ۱۳۲۵ ق

اسناد به شرح زیر است: کپیه تلگرام وزارت خارجه به رفعت الوزاره، کارگزار ساوجبلاغ، درباره ورود مادام کنتس؛ سعد الدوله به کارگزار ساوجبلاغ درباره ورود مادام مکرمون طورفوتیس شانبدونک فرانسوی به ایران از مرز ساوجبلاغ و تامین امنیت و سلامت وی و رساندش به محلی که مورد نظر اوست، می‌نویسد؛ گزارش کارگزاری [به وزارت خارجه] از ورود مادام به ساوجبلاغ و سپس حرکتش به ارومیه، تبریز، و تهران؛ مقرب السلطنه در پاسخ به وزارت خارجه می نویسد که مادام فرانسوی روز غره [اول] شعبان وارد شده و پس از پذیرایی عازم ارومیه شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۶ شعبان ۱۳۲۵ ق تا ۱۱ شعبان ۱۳۲۵ ق
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 13118C1
  •