دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

انور السلطنه به فرمانفرما

انور السلطنه به فرمانفرما

انور السلطنه در نامه‌ای به فرمانفرما از او می‌خواهد که حکومت ملارد را به همسر برادرزاده‌اش بدهد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ تير ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۳ مهر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13118B53
  •