دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه مادر و خواهران سردار امجد، ۱۳۰۰ ش

عریضه مادر و خواهران سردار امجد، ۱۳۰۰ ش

خانواده سردار امجد به دلیل قوم و خویشی با امیرنظام و علیرضاخان، حاکم سابق گروس، از حکومت جدید گروس و آزار و اذیت آنان به مجلس شکایت کرده اند. مجلس از وزارت داخله خواسته تا اقداماتی را که به منظور رسیدگی به تظلم خواهی مادر و خواهر سردار امجد توسط آن وزارتخانه صورت گرفته اطلاع دهند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۰۰ ش تا ۱۳ مهر ۱۳۰۰ ش
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ تير ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118B51
  •