دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه انجی بیگم، ۱۳۲۹ ق

عریضه انجی بیگم، ۱۳۲۹ ق

انجی بیگم به مجلس شکایت کرده که علیرضا خان، حاکم گروس، داماد او را که از سادات است مورد ضرب و شتم قرار داده و به خودش نیز صدمه زده است. انجی بیگم به عنوان اعتراض به انتخاب علیرضاخان به عنوان حاکم گروس و ظلم او به مردم، چارقد و مقداری از موهایش را که حاکم گروس کنده است برای نمایندگان فرستاده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹ ق
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ تير ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118B49
  •