دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه ام لیلی، ۱۳۲۹ ق

عریضه ام لیلی، ۱۳۲۹ ق

ام لیلی شکایت نموده که تنها پسرش را حاکم گروس به دلیل کار با حاکم سابق [پیش از مشروطه] دستگیر کرده و پسرش در اثر ضربات وارده به سرش دیوانه شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹ ق
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ تير ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118B48
  •