دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه همسر بصیر السلطان، ۱۳۲۹ ق

عریضه همسر بصیر السلطان، ۱۳۲۹ ق

زن بصیرالسلطان از تعدیات علیرضا خان، حاکم گروس، به او و همسرش به مجلس شکایت کرده است. مجلس به نخست وزیر درباره این شکایت نوشته است؛‌ همسر بصیر السلطان به دلیل این‌ که جوابی برای شکایتش دریافت نکرده متن تلگرام را در اختیار روزنامه ایران نو قرار داده تا منتشر کند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۹ ق
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ تير ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118B47
  •