دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه خاور خانم، ۱۳۰۴ ش

عریضه خاور خانم، ۱۳۰۴ ش

اسناد شامل موارد زیر است:‌ عریضه خاور خانم، همسر ولی محمد پاره دوز بیجاری، به مجلس که شکایت کرده هنگامی که همسرش بابت کاری در شهر نبوده امین مالیه بیجار نسبت به وی قصد سوء داشته است؛ مجلس به دو وزارتخانه مالیه و داخله دستور می‌دهد که به شکایت خاور خانم رسیدگی کنند؛ وزارت داخله درباره دستور به حکومت گروس برای رسیدگی به شکایت خاور خانم به مجلس می‌نویسد؛ جواب مجلس به خاور خانم شامل دستور به وزارت داخله برای رسیدگی حکومت گروس به این ماجرا و تحقیق از سوی وزارت مالیه درباره این موضوع.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۷ تير ۱۳۰۴ ش تا ۱۸ مرداد ۱۳۰۴ ش
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ تير ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118B39
  •