دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شکایت زهرا خانم

شکایت زهرا خانم

اسناد شامل موارد زیر است: عریضه زهرا خانم، دختر کربلایی اسدالله تاجر، که آن را اقبال الممالک، نماینده گروس، به مجلس نوشته است. زهرا خانم از امیر افشار بابت تصرف املاکش شکایت کرده و درخواست احقاق حق دارد؛ مجلس به وزارت داخله دستور داده است که به شکایت زهرا خانم رسیدگی کند؛ وزارت داخله به مجلس نوشته است که درخواست وی حقوقی است و وزارت داخله از اقدام معذور است و باید به عدلیه رجوع شود؛ مجلس از اقبال الممالک، نماینده گروس، خواسته است اقدام وزارت داخله را به اطلاع زهرا خانم برساند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۰۳ ش تا ۱۴ شهريور ۱۳۰۴ ش
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ تير ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118B37
  •