دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره خورشید خانم مقتوله

درباره خورشید خانم مقتوله

اسناد شامل موارد زیر است: مراسله مجلس با وزارت داخله درباره عریضه خورشید خانم، خادمه عزیزالله خان گروسی: مجلس در توضیح نامه ارسالی از وزارت داخله درباره تحریر اشتباهی عریضه نوشته است که اشتباهی صورت نگرفته و هدف از ارجاع به وزارت داخله، کشف حقیقت می باشد و اطلاع به مجلس؛ نامه ای به مجلس در باره قتل خورشید خانم که به شکل عریضه‌ای از زبان خورشید خانم نوشته شده؛ درخواست مجلس از وزارت داخله درباره رسیدگی به عرضحال خورشید خانم؛ وزارت داخله به مجلس اعلام کرده است که نامه خورشید خانم مقتوله،‌ خادمه عزیزالله گروسی، وصول شده است و درخواست توضیح از مجلس در این مورد که نامه [عریضه‌ای از زبان خورشید خانم ] به امضای مقتوله است. در پاراف آمده وزارت داخله از محل تحقیق نماید که قتل به چه صورت بوده است؛ وزارت داخله دایره غرب به مجلس نوشته است که بر اساس تحقیقات بعمل آمده، خورشید خانم به دلایل نامعلومی خودکشی کرده است. وزارت داخله به حکومت کردستان دستور تحقیقات بیشتری داده است؛ یکی از فرزندان عزیزالله خان به مجلس در مورد توجه به نامه مزبور و بازداشت فرزندان و اقوام عزیزالله متهم به قتل بر مبنای نامه‌ جعلی یکی از فرزندان در رابطه به قتل خورشید خانم گلایه کرده است و همین نامه را نشان به بی اعتباری قتل دانسته است؛ مجلس در پاسخ به عریضه ای که به زبان مقتوله دریافت کرده است می‌نویسد که نامه را دریافت کرده و از وزارت داخله خواسته به این امر رسیدگی کند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۰۳ ش تا ۱۵ بهمن ۱۳۰۳ ش
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ تير ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118B36
  •